Wymarzona Odporność | Wpłać teraz

KRS 0000505151 

Drogi Darczyńco,

chcemy abyś wiedział dlaczego Twoje wsparcie jest dla nas tak cenne.

Wspierając nas, pomagasz między innymi w:

  • pokryciu kosztów badań diagnostycznych, które niestety w Polsce nie są refundowane. Jest to niemała kwota, bo aż 5,5 tysiąca złotych;
  • pokryciu kosztów  nierefundowanego leczenia, które sięga kwoty 5 tysięcy złotych miesięcznie;
  • zakupie aparatów do pomiaru CRP - koszt jednego aparatu to kwota 6 tysięcy złotych;
  • pokryciu kosztów związanych z przygotowaniem dziecka do przeszczepu oraz jego późniejszej rekonwalescencji;
  • zorganizowaniu Immunozlotu - czyli corocznego spotkania rodzin borykających się z wrodzonymi niedoborami odporności. Koszt 3-dniowego spotkania to 80 tysiecy złotych, a Podopiecznych cały czas nam przybywa;
  • zapewnieniu pomocy socjalnej najbardziej potrzebującym rodzinom;
  • rozwijaniu pasji naszych Podopiecznych, dla których choroba nie stanowi żadnej granicy w realizowaniu tego, co najbardziej kochają