Wymarzona Odporność | Strona Główna

KRS 00005051511% dla Drużyny Odporności

Szanowni Państwo,

Od wielu miesięcy Fundacja Wymarzona Odporność stara się o uzyskanie statutu OPP, aby mieć między innymi możliwość zbierania 1%. Niestety zwyciężyła biurokracja i nie udało nam się, do dnia 15 grudnia 2016 roku, uzyskać wpisu na listę Organizacji Pożytku Publicznego.    A przecież potrzeb jest tak wiele…

Nie zważając  na trudności, szukaliśmy rozwiązania, dzięki któremu będziemy mogli już w tym roku zbierać środki na działania wspierające dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności.  Tak właśnie powstała w fundacji Sedeka - DRUŻYNA ODPORNOŚCI, na czele której stanęła Monika Żurek.

Jak to działa?

Po pierwsze:

DRUŻYNĘ ODPORNOŚCI tworzą osoby, które wiele lat wspierają działania na rzecz dzieci z wrodzonymi niedoborami odporności.  Znają ich problemy i wiedzą, jak fundacja może je rozwiązać. Działają jako uprawniona  grupa osób, a nie fundacja.

Po drugie:

Zebrane środki finansowe mogą zostać wykorzystane tylko w ramach działań  określonych przez fundację Sedeka. Wiele z nich pokrywa się z działaniami, które realizuje Fundacja Wymarzona Odporność. Dzięki funduszom zebranym przez DRUŻYNĘ ODPORNOŚCI będzie można pokryć część kosztów związanych z organizacją tych działań, np. na organizowany  corocznie Immunozlot.

Po trzecie:

Rozliczając PIT za rok 2016 w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP”  należy wpisać:

 Numer KRS: 0000338389

CEL SZCZEGÓŁOWY:  11162 – Grupa OPP – Drużyna odporności

Uwaga!: Bardzo ważne jest, aby dane były wpisane poprawnie. Cel szczegółowy musi być dokładnie taki, jak powyżej.

Jak widzicie, nie jest to skomplikowane. Niewiele pracy, a nam może bardzo pomóc.

WSZYSTKIM, KTÓRZY ZECHCĄ NAS WESPRZEĆ Z GÓRY DZIĘKUJEMY!